title

להורדה

אישה רעה: פרק 54

אלטגרסיה מורה לרפאל לחסל את פליפה. לסרו מספר למוניקה שהכסף הגיע מאמה.

אלטגרסיה מורה לרפאל לחסל את פליפה. לסרו מספר למוניקה שהכסף הגיע מאמה. לטיסיה חושדת שרפאל ודניאל היו חברי כנופיה בנעוריהם. אלטגרסיה חושפת בפני אסוסנה את סודותיה האפלים של חימנה.

פרקים מלאים