title

להורדה

אישה רעה: פרק 53

חימנה מונעת מבראוליו לחסל את לסרו ויסניה. הוא מורה להם לעזוב את מקסיקו.

חימנה מונעת מבראוליו לחסל את לסרו ויסניה. הוא מורה להם לעזוב את מקסיקו. אלטגרסיה מוודאת שדניאל הוא אחד "הקופים". סאול מאיים על מטמורוס בנשק ומבהיר לאלטגרסיה שירצח כדי לנקום את מות אביו.

פרקים מלאים