title

להורדה

אישה רעה: פרק 52

אלטגרסיה כופה על איסבלה לבחור והיא עוברת עם רחינה למלון. גבינו מנסה להרחיק את קארן מהעיר באיומים.

אלטגרסיה כופה על איסבלה לבחור והיא עוברת עם רחינה למלון. גבינו מנסה להרחיק את קארן מהעיר באיומים. חימנה מוסרת לבראוליו את הכתובת והוא מופיע בדירה של לסרו. סאול מנסה להשיג נשק באופן לא חוקי.

פרקים מלאים