title

להורדה

אישה רעה: פרק 51

אלטגרסיה מגלה שרחינה ופליפה מנהלים רומן ומודיעה לרחינה שהיא מתה מבחינתה.

אלטגרסיה מגלה שרחינה ופליפה מנהלים רומן ומודיעה לרחינה שהיא מתה מבחינתה. בראוליו ממשיך לנסות לאתר את לסרו. קארן עוברת לבירה ומתחילה לחקור על דניאל. רפאל מבקש מגבינו להשיב את קארן לווראקר

פרקים מלאים