title

להורדה

אישה רעה: פרק 50

אלטגרסיה מחסלת את סספדס בזכות ההתרעה של מטמורוס. גבינו מנסה לאנוס את מוניקה, היא מזהה אותו.

אלטגרסיה מחסלת את סספדס בזכות ההתרעה של מטמורוס. גבינו מנסה לאנוס את מוניקה, היא מזהה אותו. לידיה מגלה מיהם הוריו של דייגו. לבראוליו נודע שמוניקה היא בתה של אלטגרסיה.

פרקים מלאים