title

להורדה

איסבל: פרק 21

איסבל מחליטה לסלוח לפרננדו על בגידתו. היא יולדת תאומים והלידה מסתבכת.

איסבל מחליטה לסלוח לפרננדו על בגידתו. היא יולדת תאומים והלידה מסתבכת. המוסלמים כובשים שטח נוצרי ואיסבל מחליטה לכבוש מחדש את גרנדה. האמיר ניצל מניסיון התנקשות אך נאלץ לברוח עם אשתו והיורש שלו.

פרקים מלאים