title

להורדה

איסבל: פרק 16

איסבל מבקשת להוסיף לשורותיה כומר מפורסם. העיר בורגוס מצדדת בחואנה, ואיסבל ופרננדו מחליטים לכבוש אותה.

איסבל מבקשת להוסיף לשורותיה כומר מפורסם. העיר בורגוס מצדדת בחואנה, ואיסבל ופרננדו מחליטים לכבוש אותה. תושבי בורגוס נשבעים לאיסבל אמונים, אבל כועסים על זכויות היתר שהיהודים מקבלים.

פרקים מלאים