title

להורדה

אקאסיה: פרק 15

כריסטינה מבקשת מחוליאנה לשלם על הלימודים של לואיסה באופן זמני. חרמן נותן לאלחנדרה ציור כמתנת פיוס.

כריסטינה מבקשת מחוליאנה לשלם על הלימודים של לואיסה באופן זמני. חרמן נותן לאלחנדרה ציור כמתנת פיוס. אלחנדרה מודה בפני עצמה שהיא מאוהבת בחרמן. בפני אוליסס עומד מכשול כלכלי.

פרקים מלאים