title

להורדה

אקאסיה: פרק 13

אסטבן מבקש מאקאסיה את ברכתה לכך שהוא יישא את אמה בטקס דתי. אקאסיה מסכימה למרות שיש לה רגשות מעורבים.

לואיסה מתחילה ללמוד ומאושרת מכך. מנואל מגלה להוריו שאוליסס לא תקף אותו. אסטבן מבקש מאקאסיה את ברכתה לכך שהוא יישא את אמה בטקס דתי. אקאסיה מסכימה למרות שיש לה רגשות מעורבים.

פרקים מלאים