title

להורדה

אקאסיה: פרק 12

רוביו תופס את אקאסיה ואסטבן מתחבקים ומאשים את אסטבן בכך שהוא מתחיל להתאהב באקאסיה.

רוביו תופס את אקאסיה ואסטבן מתחבקים ומאשים את אסטבן בכך שהוא מתחיל להתאהב באקאסיה. חוליאנה מגלה שאלחנדרה גרה בחדר שבו חרמן מצייר ומתנגדת לקרבה ביניהם.

פרקים מלאים