title

להורדה

אקאסיה: פרק 4

אנה נמלטת מדנילו ולוקחת איתה מזוודה מלאה בסמים. מנואל מאושר לשוב לראות את אקאסיה.

אקאסיה באה לביקור באחוזה ולא מצליחה להימנע מוויכוחים עם אסטבן. אנה נמלטת מדנילו ולוקחת איתה מזוודה מלאה בסמים. מנואל מאושר לשוב לראות את אקאסיה. אסטבן נפעם מיופייה של אקאסיה.

פרקים מלאים