title

להורדה

מלכת הלבבות: פרק 100

חוויאר וויקטור מחלצים את קלרה, היא חייבת לעבור ניתוח מיד. סמית עוצרת את אסטפניה, שמודה שהיא אחראית לחטיפה.

חוויאר וויקטור מחלצים את קלרה, היא חייבת לעבור ניתוח מיד. סמית עוצרת את אסטפניה, שמודה שהיא אחראית לחטיפה, אך מאוחר יותר היא מכחישה. לסרו רוצה לאמץ את התינוקת אך יש לו עבר פלילי.

פרקים מלאים