title

להורדה

מלכת הלבבות: פרק 97

גרטה נפרדת מהוריה לקראת היעלמותה ולמחרת הם מודיעים ללסרו שהיא מתה.

ריינה מספרת לחוויאר שחיי קלרה בסכנה. גרטה נפרדת מהוריה לקראת היעלמותה ולמחרת הם מודיעים ללסרו שהיא מתה. פטריסיו משקר שהראיות נגד אסטפניה מזויפות.

פרקים מלאים