title

להורדה

אישה רעה: פרק 48

אלטגרסיה מבקשת מבראוליו לחפש מידע על מוניקה ורואה בה כעת אויבת. סספדס מצליח לנטרל את מטמורוס.

אלטגרסיה מבקשת מבראוליו לחפש מידע על מוניקה ורואה בה כעת אויבת. סספדס מצליח לנטרל את מטמורוס. ולריה חוששת שהיא בהיריון. סאול מתעמת עם בראוליו, שממשיך להסית אותו נגד אלטגרסיה.

פרקים מלאים