title

להורדה

אישה רעה: פרק 47

אלטגרסיה מבקשת ממוניקה לסייע לה לפייס את סאול. היא מופיעה בביתו עם שחר ורואה את מוניקה רדומה בזרועותיו.

אלטגרסיה מבקשת ממוניקה לסייע לה לפייס את סאול. היא מופיעה בביתו עם שחר ורואה את מוניקה רדומה בזרועותיו. קארן מתחילה לחקור את דניאל על עברו. יסניה ולסרו שואלים את פליפה מה לעשות בכסף.

פרקים מלאים