title

להורדה

פינוקיו: פרק 13

אין הא מגלה שתעודת הפטירה זויפה ושהנהג התאבד. אף שצ'ה אוק צדקה, דאל פו נחוש תחילה להכפיש את שמה.

אין הא מגלה שתעודת הפטירה זויפה ושהנהג התאבד. אף שצ'ה אוק צדקה, דאל פו נחוש תחילה להכפיש את שמה, אך משנה את דעתו. צ'ה אוק מתפטרת מעבודתה כשדרנית. תקרית גנבה בכולבו "ג'ה בום" מעוררת סערה.

פרקים מלאים