title

להורדה

פינוקיו: פרק 11

ג'ה מיונג מודה בפני דאל פו שהוא הרג אנשים. דאל פו מרגיש אשם במה שקרה לאחיו. הוא מבקש שיסגיר את עצמו.

ג'ה מיונג מודה בפני דאל פו שהוא הרג אנשים. דאל פו מרגיש אשם במה שקרה לאחיו. הוא מבקש שיסגיר את עצמו, ומבטיח שיחפש נקמה במקומו. דאל פו יודע שכדי לקיים את ההבטחה לאחיו עליו להיפרד מאין הא.

פרקים מלאים