title

להורדה

אישה רעה: פרק 35

גבינו מחבל בעבודה של מוניקה. היא מחליטה לעבוד כעוזרת של אלטגרסיה ומשכנעת אותה להעסיק גם את מרגריטה.

גבינו מחבל בעבודה של מוניקה. היא מחליטה לעבוד כעוזרת של אלטגרסיה ומשכנעת אותה להעסיק גם את מרגריטה. סאול נעזר בקארן כדי להשיג ראיות. אלטגרסיה מבטלת את הצ'ק ויסניה ולסרו פונים לפליפה.

פרקים מלאים