title

להורדה

אישה רעה: פרק 34

סאול מתעמת עם גבינו כשהוא מבין שהוא קיבל שוחד. יסניה עוברת לגור אצל לסרו, לכאורה כבת זוגו.

סאול מתעמת עם גבינו כשהוא מבין שהוא קיבל שוחד. יסניה עוברת לגור אצל לסרו, לכאורה כבת זוגו. בראוליו טומן מלכודת לקולונל סספדס, והוא נעצר ובאמתחתו סמים. רחינה ופליפה נפגשים וממשיכים להתקרב.

פרקים מלאים