title

להורדה

אישה רעה: פרק 33

רפאל משחד את גבינו כדי שיעיד לטובת אמיליאנו. יסניה מנשקת את לסרו והוא חושד בכוונותיה.

רפאל משחד את גבינו כדי שיעיד לטובת אמיליאנו. יסניה מנשקת את לסרו והוא חושד בכוונותיה. אלטגרסיה שולחת את מטמורוס כדי לחסל את יסניה ולסרו, אך הוא נחשף. אלטגרסיה תוהה מה יסניה עושה בשיכון.

פרקים מלאים