title

להורדה

אישה רעה: פרק 31

פרטי הרכב מתפרסמים והוא לוקח מנת יתר. גבינו לא רוצה להגיש תלונה משום שהוא חושש מרפאל.

אלטגרסיה מציעה למוניקה לעבוד כעוזרת שלה. אמיליאנו דורס את לידיה כשאיסבלה לצדו, לידיה נפצעת קשה והוא בורח. פרטי הרכב מתפרסמים והוא לוקח מנת יתר. גבינו לא רוצה להגיש תלונה משום שהוא חושש מרפאל.

פרקים מלאים