title

להורדה

פינוקיו: פרק 7

"אם.אס.סי" משיגים ידיעה בלעדית על הסיבה לאסון במכון הכושר, ומכניסים את התחנה המתחרה ללחץ.

"אם.אס.סי" משיגים ידיעה בלעדית על הסיבה לאסון במכון הכושר, ומכניסים את התחנה המתחרה ללחץ. דאל פו קובע פגישה עם בחור בעניין פגוש המכונית שניזוק. כשדאל פו שומע את שמו, הוא המום.

פרקים מלאים