title

להורדה

עשירים לא מבקשים רשות: פרק 221

אגוסטין שולח בעל משאית לשפוך חומר לאגם כדי להרוס את תכונות המרפא שלו.

אגוסטין שולח בעל משאית לשפוך חומר לאגם כדי להרוס את תכונות המרפא שלו. ויקטוריה מספרת זאת לגבריאל והוא מאיים לבטל את נישואיו עם אנה. אלנה מנסה לשכנע את פדרו שהם לא יחזרו להיות ביחד, הוא יורה בה.

פרקים מלאים