title

להורדה

פינוקיו: פרק 4

דאל פו ניגש עם אין הא למבחן לכתבים. למבחן ניגש גם בום ג'ו, מי שקיבל את המסרונים ששלחה אין הא לאמה.

דאל פו ניגש עם אין הא למבחן לכתבים. למבחן ניגש גם בום ג'ו, מי שקיבל את המסרונים ששלחה אין הא לאמה. לדאל פו מתגלה גורלו המר של אביו. דאל פו גורם להדחת אין הא מהמבחן.

פרקים מלאים