title

להורדה

פינוקיו: פרק 3

אין הא מגלה שאמה החליפה את מספר הטלפון, ושכל השנים היא שלחה מסרונים לאדם זר.

אין הא מגיעה לריאיון אצל אמה, שממנה לא שמעה 13 שנים. אמה מכשילה אותה. אין הא מגלה שאמה החליפה את מספר הטלפון, ושכל השנים היא שלחה מסרונים לאדם זר. דאל פו מציע לאין הא שיהיו כתבים יחד.

פרקים מלאים