title

להורדה

איסבל: פרק 12

אפיפיור חדש נבחר ועליו למנות חשמן חדש. המחנה של איסבל מתאמץ להשפיע על המינוי.

אפיפיור חדש נבחר ועליו למנות חשמן חדש. המחנה של איסבל מתאמץ להשפיע על המינוי. מלך ארגון ממליץ לפרננדו לשבח את מנדוסה וכך לסלק את קרייו ופצ'קו מהזירה. פרננדו נשבע בפני איסבל שהוא נאמן לה.

פרקים מלאים