title

להורדה

אישה רעה: פרק 30

דניאל מצותת לשיחה בין סאול לבלשית בנוגע למיגל. מוניקה מבהירה לגבינו שלא יהיה ביניהם דבר, והוא מאבד שליטה.

סספדס נפגש עם רפאל כדי לברר מידע, רפאל זועם על המפגש הלא צפוי. דניאל מצותת לשיחה בין סאול לבלשית בנוגע למיגל. מוניקה מבהירה לגבינו שלא יהיה ביניהם דבר, והוא מאבד שליטה.

פרקים מלאים