title

להורדה

אישה רעה: פרק 29

אלטגרסיה נפגשת עם סספדס, שמפגין חשדנות רבה, ומציעה לו עסקה מפוקפקת כדי להפילו בפח.

אלטגרסיה נפגשת עם סספדס, שמפגין חשדנות רבה, ומציעה לו עסקה מפוקפקת כדי להפילו בפח. גבינו מופיע בפני לסרו וממשיך להטריד את מוניקה. חימנה יוצרת קשר עם אסוסנה. לטיסיה שואלת את רפאל על עברו.

פרקים מלאים