title

להורדה

אישה רעה: פרק 28

מוניקה מוצאת את פליפה בבית אביה, רבה עם לסרו ומבהירה לסאול שהיא יודעת שהוא מאוהב באלטגרסיה.

אלטגרסיה מסיימת את הקשר עם סאול. יסניה חוזה עתיד קודר למוניקה. מוניקה מוצאת את פליפה בבית אביה, רבה עם לסרו ומבהירה לסאול שהיא יודעת שהוא מאוהב באלטגרסיה. אלטגרסיה נפגשת עם סספדס.

פרקים מלאים