title

להורדה

אישה רעה: פרק 27

ולריה מתוודה בפני לטיסיה שבראוליו מתעלל בה. דניאל מכחיש שהוא מכיר את פרסיאדו.

אלטגרסיה מגלה שסאול עשה עליה תחקיר ועוזבת בזעם. מוניקה מצילה אותה מחטיפה במהלך שוד ומספרת לה שאין לה אימא. ולריה מתוודה בפני לטיסיה שבראוליו מתעלל בה. דניאל מכחיש שהוא מכיר את פרסיאדו.

פרקים מלאים