title

להורדה

פינוקיו: פרק 2

שמועת שווא בביה"ס אומרת שדאל פו רימה כדי להתקבל לשעשועון. דאל פו מוכיח לכולם שהתקבל ביושר.

שמועת שווא בביה"ס אומרת שדאל פו רימה כדי להתקבל לשעשועון. דאל פו מוכיח לכולם שהתקבל ביושר. אין הא מחליטה להיות כתבת בטלוויזיה. מתברר שדאל פו העמיד פני טיפש כל השנים כדי להגן על אביו המאמץ.

פרקים מלאים