title

להורדה

מלכת הלבבות: פרק 62

אסטפניה מחדירה לחדר גז וחוויאר מאבד את הכרתו. ויקטור אומר לריינה שחוויאר הוא מבריח יהלומים.

חוויאר מגלה בעזרת המצלמות שיש לאסטפניה חדר סודי והוא מצליח להיכנס אליו. אסטפניה מחדירה לחדר גז וחוויאר מאבד את הכרתו. ויקטור אומר לריינה שחוויאר הוא מבריח יהלומים.

פרקים מלאים