title

להורדה

מלכת הלבבות: פרק 61

לסרו משקר לגרטה ומשתתף במרוץ אופנועים. סמית מנסה למצוא עוד ראיות בחנות העתיקות.

לסרו משקר לגרטה ומשתתף במרוץ אופנועים. סמית מנסה למצוא עוד ראיות בחנות העתיקות. ויקטור מסמם את ריינה כדי לשכנע את חוויאר שהיא שכבה אתו. חוויאר מנסה לשכנע את קלרה לסלוח לאמה.

פרקים מלאים