title

להורדה

אישה רעה: פרק 12

חימנה טסה לספרד, סאול לא מצליח להגיע בזמן לנמל התעופה. מוניקה חושבת שהוא מאוהב בה.

אלטגרסיה מתחילה לענות את מיגל בעזרת בראוליו, שדבר האונס נודע לו. חימנה טסה לספרד, סאול לא מצליח להגיע בזמן לנמל התעופה. מוניקה חושבת שהוא מאוהב בה.

פרקים מלאים