title

להורדה

מלכת הלבבות: פרק 60

חוויאר וסמית מגלים את גופתו של בעל חנות העתיקות. חוויאר מוצא תמונה ישנה של ריינה ומתעמת איתה.

חוויאר וסמית מגלים את גופתו של בעל חנות העתיקות. חוויאר מוצא תמונה ישנה של ריינה ומתעמת איתה. ויקטור ממשיך להסית את קלרה נגד אמה. חואנחו מזועזע לגלות על ההיריון של סוסנה.

פרקים מלאים