title

להורדה

מלכת הלבבות: פרק 57

פרננדו מגלה לדלפינה שהוא סוכן וכופה עליה לשתף פעולה, אך ויקטור שומע הכול ומחסל את דלפינה.

אחד המאפיונרים מחסל את הסגן של אוקטביו ונשבע אמונים לחוויאר. פרננדו מגלה לדלפינה שהוא סוכן וכופה עליה לשתף פעולה, אך ויקטור שומע הכול ומחסל את דלפינה. גרטה עוברת לגור אצל אסטפניה.

פרקים מלאים