title

להורדה

אישה רעה: פרק 1

אלטגרסיה סנדובל רוצה לנקום בגברים כי נאנסה בנערותה. היא בונה מרכז מסחרי ודורשת לפנות שיכון עוני.

אלטגרסיה סנדובל רוצה לנקום בגברים כי נאנסה בנערותה. היא בונה מרכז מסחרי ודורשת לפנות שיכון עוני. בכיסה נמצאים שוטרים, שופטים וגם בעלה, חבר הקונגרס. סאול בא לבירה כדי לשחרר את אביו ממעצר.

פרקים מלאים