title

להורדה

מלכת הלבבות: פרק 45

חוויאר מאתר אותן ומתברר לו שהן בידי פרננדו ושהוא הבוס. אוקטביו מביים התקף לב ומצליח לברוח מסמית.

מרים מגלה לוויקטור שריינה אצל קוני, אך היא וקלרה נחטפות לפני בואו. חוויאר מאתר אותן ומתברר לו שהן בידי פרננדו ושהוא הבוס. אוקטביו מביים התקף לב ומצליח לברוח מסמית. סוסנה מתוודה בפני חואנחו.

פרקים מלאים