title

להורדה

איסבל: פרק 1

איסבל ואלפונסו הם ילדיו של המלך חואן המנוח, החיים עם אמם החולה בטירה מבודדת.

איסבל ואלפונסו הם ילדיו של המלך חואן המנוח, החיים עם אמם החולה בטירה מבודדת. המלכה התככנית חואנה משכנעת את המלך אנריקה, אחיהם למחצה, להביאם לארמון ולמנוע מהם לשוב לאמם. חואנה יולדת יורשת עצר.

פרקים מלאים