title

להורדה

מלכת הלבבות: פרק 21

ויקטור ואסטפניה נכלאים בחדר שבו הוא מקפיא גופות ועם צאתם הוא כובל אותה. ריינה וקוני מתפייסות.

פרנקו מארגן שיירו לעברו מול ריינה, אבל בוליבר מתערב. ויקטור ואסטפניה נכלאים בחדר שבו הוא מקפיא גופות ועם צאתם הוא כובל אותה. ריינה וקוני מתפייסות.

פרקים מלאים