title

להורדה

עשירים לא מבקשים רשות: פרק 162

לאורה מבקשת מוויקטוריה שתכין נוסחה כדי שהיא תשוב ללכת. אנה מציירת את רפאל בגלריה.

לאורה מבקשת מוויקטוריה שתכין נוסחה כדי שהיא תשוב ללכת. אנה מציירת את רפאל בגלריה. אגוסטין מספר לאלנה על ההזיה שלו שהם יביאו ביחד ילד לעולם. אנטוניו מצהיר שוב על אהבתו לחוליה.

פרקים מלאים