title

להורדה

עשירים לא מבקשים רשות: פרק 161

חוליה מבקשת להישאר באחוזה כדי לעזור ללאורה, אך לאורה מזכירה לה את החטיפה.

חוליה מבקשת להישאר באחוזה כדי לעזור ללאורה, אך לאורה מזכירה לה את החטיפה. אלנה חושדת שפדרו יודע על יחסיה עם אגוסטין. חוספינה ופדרו שוכבים. אגוסטין מציע שאנה תעזור לרפאל לארגן אירוע צדקה.

פרקים מלאים