title

להורדה

מלכת הלבבות: פרק 18

ריינה מטיחה בחוויאר שהוא נוקם בה בשם ניקולס. אסטפניה חוטפת את סבתו של ויקטור.

ריינה מטיחה בחוויאר שהוא נוקם בה בשם ניקולס. אסטפניה חוטפת את סבתו של ויקטור. גרטה מבהירה לכריסטיאן שהיא יודעת שהוא קשור למה שקרה לקמילה. סוסנה מטילה על חואנחו לברר מה קרה לקמילה.

פרקים מלאים