title

להורדה

עשירים לא מבקשים רשות: פרק 142

ויקטוריה קובעת להיפגש עם רפאל. לוסיאנה מגיעה למפגש במקומו והורגת אותה. רפאל נפרד מוויקטוריה בחדר המתים.

לאורה חושדת בכוונותיו של אוליסס. אלנה אומרת לאגוסטין שחוספינה בהיריון, חוספינה מכחישה. ויקטוריה קובעת להיפגש עם רפאל. לוסיאנה מגיעה למפגש במקומו והורגת אותה. רפאל נפרד מוויקטוריה בחדר המתים.

פרקים מלאים