גבריאלה ספאניק בראיון על "עמק התשוקות", חלק ג'

גבריאלה ספאניק מגלה את סוד הקסם של "עמק התשוקות".