title

להורדה

אסטריה (סוריה וגה) מדברת על ויקטור מנואל

אסטריה (סוריה וגה) מודה שויקטור מנואל הוא אהבת חייה ומצהירה שהיא מתכוונת להילחם למענו.

פרקים מלאים